Conference Spaces

Conference Spaces

A conference room / auditorium / forum is a space created to support meetings, presentations and content discussions. The arrangement of tables and chairs needs a clear division of space, prioritizing speakers and supporting devices.

Important factors include good visibility for everyone in the audience, realistic sound transmission, lighting, and the ability to engage participants from a distance.

_________________

Phòng hội nghị / khán phòng / diễn đàn là một không gian được tạo ra để hỗ trợ việc hội họp, trình bày và thảo luận nội dung. Việc sắp xếp bàn ghế có sự phân định rõ ràng về không gian, ưu tiên loa và thiết bị hỗ trợ (màn hình hoặc máy chiếu).

 

Các yếu tố quan trọng bao gồm tầm nhìn tốt cho mọi người trong khán giả, âm thanh truyền tải trung thực , ánh sáng và khả năng thu hút người tham gia từ xa.

Như trong phòng họp, cấu hình và loại nội thất phụ thuộc vào phong cách của công ty. Có thể cung cấp nhiều lựa chọn đồ nội thất khác nhau và phải có khả năng thay đổi vị trí để phù hợp nhất với từng bài thuyết trình và khán giả.

Để tìm hiểu thêm về giải pháp Thiết kế và Thi công cho các không gian Hội họp hiệu quả và an toàn, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại